Vastgoed adviseur – Delft

Introduction

Als Vastgoed adviseur werkt je in nauwe samenwerking met de senior Vastgoed Adviseurs en de Juridisch Adviseurs van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken. Je bent (mede)verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed van onze opdrachtgever.

Organization

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt onze opdrachtgever voor droge voeten en schoon en gezond water.

Zij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft onze opdrachtgever flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Onze opdrachtgever benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat onze opdrachtgever midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Function

De functie omvat de volgende werkzaamheden:

  • Adviseren inzake grondverwerving, verkoop onbebouwde en bebouwde gronden en vestiging van zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen inclusief het beantwoorden van vragen, de daarbij behorende financiële afwikkeling en eventueel voorbereidend advies;
  • Het adviseren met betrekking tot het onderzoeken van eigendomssituaties, belemmeringen, zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen;
  • Het uitvoeren van aan- verkoop- en andere transacties (voeren van onderhandelingen en tot overeenstemming te komen) in opdracht van de relevante opdrachtgevers.

Requirements

  • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week vanaf 1 oktober 2021;
  • Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van vastgoed, of vergelijkbaar;
  • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als Vastgoed Adviseur in de afgelopen vijf jaar.

Verder beschik je over:

  • Analytisch vermogen: Is in staat om op een systematische wijze (complexe) problemen en/of situaties te doorgronden en oorzaken en verbanden te leggen;
  • Beïnvloedingsvermogen: Is in staat om in (complexe) situaties met tegengestelde belangen tot een voor partijen bevredigend resultaat te komen;
  • Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen;
  • Samenwerkingsvermogen: Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.

Information

Benjamin Croonen 06-41749192

Application

Benjamin Croonen 023-3032950