Tactisch Maintenance Engineer – Ridderkerk

Organization

Bij Waterschap Hollandse Delta ben jij als Tactisch Maintenance Engineer verantwoordelijk voor het optimaliseren van het tactisch beheer en onderhoud van onze assets. Jij beschouwt het als een uitdaging om risico’s te beheersen, faalkosten te reduceren en optimaal rendement te halen uit onze kapitaalsinvesteringen. Je stelt onderhoudsconcepten op en vertaalt deze naar onderhoudsplannen. Uit analyse van onderhoud- en storingsinformatie leidt jij verbetervoorstellen af die leiden tot optimale asset performance. Je werkt samen in het assetteam en bent hét aanspreekpunt voor verschillende partners binnen het onderhoudsproces. Je bent hierin een volwaardige gesprekspartner en je kent het proces door en door. Functionaliteit, compliance, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de toegewezen assets zijn optimaal ingericht en de bedrijfsprocessen nu en in de toekomst worden blijvend ondersteund. Je bent in staat om complexiteit terug te brengen tot de essentie, zodat oplossingen in korte en snel opvolgende stappen met toegevoegde waarde geleverd kunnen worden.Function

Als Tactisch Maintenance Engineer bij WSHD ben jij in staat het volgende neer te zetten:

  • Je analyseert risico’s en organiseert en optimaliseert onderhoudsconcepten, (meer)jaren onderhoudsplannen en beheerdocumenten
  • Je bent in staat om de juiste oplossing te bieden om de asset performance over de levensduur te verbeteren en te borgen
  • Je analyseert en rapporteert over alle vormen van onderhoud en genereert van daaruit adviezen en verbeteringen
  • Je draagt pro-actief bij aan de kwaliteit van de afdeling en haar werkprocessen, o.a. vanuit de vakgroep maintenance engineering
  • Je voert regie over de uitvoering van beheer en onderhoud door het opstellen van gestandaardiseerde documenten, procedures, programma’s van eisen, uitvoeringsvoorschriften en beheerplannen
  • Meewerken aan het ontwikkelen van een meerjaren strategie om in control te komen op beheer en onderhoud van onze assets in het watersysteem en in een veranderende omgeving meehelpen het assetteam op te bouwen en de juiste rapportages te maken, zodat de uitvoerende afdelingen weten welk werkpakket ze moeten uitvoeren.

Requirements

  • HBO / WO opleiding WTB of Civiele techniek of andere relavante opleiding
  • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie
  • Kennis van Asses Management principes, risicomanagement processen en analysemethodieken zoals FMECA/RCM, LCC en RAMS
  • Ervaring met optimalisatie van bedrijfsprocessen, data en informatie voorzieningen en IT toepassingen

Information

Start: zsm
Duur: tot augustus 2019
Inzet: gemiddeld 28 uur per week
Tarief: in overleg

Milja Prince +31(0)23 – 5583723

Application

Milja Prince +31(0)23 – 5583723