Senior juridisch adviseur handhaving – Naaldwijk

Organization

Onze klant is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Ze zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Ze sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De organisatie is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering.

De collega’s die werkzaam zijn binnen het cluster Ruimte houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Het team Bedrijfsbureau Ruimte (BBRU) biedt ondersteuning aan alle primaire processen binnen het cluster Ruimte. De collega’s dragen zorg voor het inrichten, registreren, monitoren en rapporteren van ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende en adviserende rol richting het management en de overige teams als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Binnen het team worden verschillende doelgebieden onderscheiden zoals areaalbeheer, juridische advisering (handhaving, bezwaar, beroep, vastgoed & grondzaken), ondersteuning programma- en projectmanagement, procesmanagement en administratie.

Function

Als senior juridisch adviseur Handhaving geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. Je bent sparringpartner voor je collega’s. Als breed inzetbare jurist houd je je onder andere bezig met afhandeling van complexere en politiek / bestuurlijk gevoelige handhavingszaken waaronder ook handhaving op het gebied van glastuinbouw. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van de handhavingsprocedures op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen, voert zienswijzegesprekken, maakt handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen en afwijzing handhavingsverzoeken). Je behandelt en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en (hoger) beroepszaken. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving. Je bewaakt de juridische kwaliteit van de afdelingsproducten. Daarnaast geef je juridische ondersteuning op het gebied van handhaving aan het bestuur, management en betrokken afdelingen (Ruimte, Omgeving en Veiligheid en Inrichting en Beheer Openbare Ruimte). In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen de afdeling en andere afdelingen.

Requirements

Eisen

  • Je beschikt over een afgeronde wo opleiding.

Gunningscriteria

  • Je beschikt over een afgeronde opleiding rechten op wo niveau.
  • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur met aandachtsgebied handhaving in de afgelopen 10 jaar.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met handhaving in de glastuinbouw in de afgelopen 10 jaar.
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van juridische procedures en vertegenwoordiging bij de rechtbank in de afgelopen 3 jaar.

Competenties

  • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig.
  • Je bent een overtuigend pleiter en je hebt een vlotte pen. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, goede adviesvaardigheden.
  • Je blijft goed handelen, zelfs in het geval van conflicten of moeilijke situaties.
  • Je bent flexibel, onderzoekend en accuraat. Je bent een verbinder en kan mensen enthousiasmeren.
  • Je gaat voor kwaliteit, kunt prima integraal werken om te komen tot oplossingen en het afronden van zaken.

Information

Peter Bloemsma 023-5583723

Application

Nadine van Haaster 023-5583723