Projectleider implementatie bestuursinformatiesystemen – Ridderkerk

Organization

Opdrachtomschrijving

Het doel van deze opdracht is om het proces van “Ambtelijke en Bestuurlijke besluitvorming”, inclusief digitaal vergaderen en publicatie van openbare agenda’s, vergaderstukken en het beeldverslag, optimaal vanuit één Bestuurlijk Informatie Systeem te ondersteunen. Streven is om te komen tot efficiëntere processen, eenduidig beheer van agenda’s en stukken en laagdrempelige ontsluiting voor alle stakeholders.

Concreet betreft het de vervanging van een drietal huidige applicaties (BABS, iBABS en Notubiz) door één integrale oplossing. Deze oplossing wordt gekoppeld met diverse andere applicaties, waarvan de belangrijkste Sharepoint is, het DMS van de opdrachtgever. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase en zal in de contractperiode worden uitgevoerd (aanbesteding en implementatie).Function

 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. In samenspraak met de Opdrachtgever worden resultaatafspraken gemaakt over de realisatie en oplevering van producten.
 • Stelt het projectplan op en zorgt voor besluitvorming over (deel)resultaten.
 • De projectleider is er voor verantwoordelijk dat het projectresultaat met voldoende kwaliteit binnen de gestelde grenzen van tijd en geld word opgeleverd.
 • De projectleider zorgt ervoor dat iedere individuele deelnemer aan het projectteam zijn bijdrage aan het project levert. Daarbij heeft de projectleider zowel aandacht voor de inhoud van de opdracht als de voor kwaliteit van het proces.
 • De projectleider is enerzijds de coördinator en regisseur van het project (inhoud en doel) anderzijds is hij de linking pin naar de omgeving. Hij stemt hiervoor af met de Opdrachtgever, leverancier(s), onderhoudt zijn netwerk, bewaakt de omgeving, heeft alle informatie maar hij moet ook zaken durven delegeren.
 • De projectleider bewaakt de resources en de planning en rapporteert hierover aan de opdrachtgever.
 • Stelt projectdocumentatie op volgens de standaarden van de opdrachtgever zodat, in elke fase van het project, het project overdraagbaar is aan een vervanger.
 • De projectleider draagt zorg voor de overdracht van het gerealiseerde aan de (staande) beheerorganisatie.

Requirements

Start inhuur: zsm
Duur: tot mei 2020 met optie op verlenging
Inzet: Flexibel… tussen de 16 en 24 uur per week waarbij inzet afhankelijk is van de fase van het project. Hierin wordt enige flexibiliteit gevraagd.

matchingsgesprekken staan gepland op dinsdag 2 juli 2019

Bij het selecteren van de juiste kandidaat zal gelet worden (naast het tarief) op

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding (KO eis)

De ervaring en kennis mbt

 • Informatievoorzienings- en ICT-projecten
 • Processen en systemen met een soortgelijke functionaliteit en soortgelijke complexiteit als een zaak(workflow)systeem
 • Het in projectvorm ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen.
 • Dienstverlenende processen bij de overheid
 • Leveren productie, sturen op resultaat en het project presenteren
 • Implementatie van een Bestuurlijk Informatie Systeem bij overheden

Information

Milja Prince +31(0)23 – 5583723

Application

Milja Prince +31(0)23 – 5583723