Lead Engineer Hoogspanningsstations – Gouda

Organization

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors.

In de rol van (Lead) Engineer stations ben je de “sparring partner” voor de projectleider. Je voert, binnen het projetteam (regie)werkzaamheden uit op het gebied van engineering, ontwerp en technische realisatie. Je voert overleg tussen de diverse disciplines, zet opdrachten uit richting engineeringbureaus, controleert de voortgang, voert reviews uit en je bent het aanspreekpunt met betrekking tot de technische inhoud. De engineer vervult met name een belangrijke rol in het laten uitvoeren en kwalitatief bewaken van de engineeringskwaliteit, waarbij de nadruk ligt op het toetsen en valideren van de technische inhoud van de projecten. Je maakt onderdeel uit van een projectteam.

Function

 • Het laten uitvoeren van het engineeringproces tbv stations conform de door de opdrachtgever gedefinieerde scope en binnen de gestelde randvoorwaarden;
 • (laten) Opstellen van technische specificaties en werkpakketen, het bewaken van technische compliance en het reviewen van berekeningen, tekeningen, rapportages en analyses van derden;
 • Coördineert het hele pakket aan engineeringswerkzaamheden binnen projecten;
 • Is desgevraagd (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het urenbudget, voortgangsbewaking en het tijdig signaleren van afwijkingen in het technische werkpakket (inclusief GOKIT factoren: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) en stuurt daarop.
 • Aansturen van het interne engineeringsteam;
 • Zo nodig samenstellen van engineeringteams en onderhouden van de benodigde resources aan engineering om de werkpakketen binnen de gestelde randvoorwaarden tijdig te kunnen leveren.
 • Je rapporteert aan meerdere Projectleiders;
 • Aansturen en controleren van externe engineeringspartijen;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner voor technische vraagstukken met betrekking tot de stations binnen het project;
 • Toezien op kwaliteit, performance, geldende (inter)nationale normeringen en richtlijnen op gebied van verbindingen;
 • Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens het aanbestedingsproces: het voorbereiden van aanbestedingsstukken met betrekking tot de techniek, het reviewen van aanbestedingsdocumenten van derden en het bijwonen van BAFO gespreken met derden;
 • De technische en financiële risico’s / kwaliteit beheersen
 • (laten) Uitvoeren van FAT bij niet standaard componenten;
 • Signaleert en analyseert projectissues en scopewijzigingen, adviseert en/of beslist over technische alternatieven;
 • Zorgt voor de uitgave en borging van technische documentatie ten behoeve van aanbestedingen en projecten, reviewt technische documentatie van derden, inclusief beoordelingen van offertes en bewaakt de compliance van het project;
 • Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens de uitvoering van de engineeringsopdracht en realisatie door derden; aanspreekpunt voor derden en bijwonen van vergaderingen (PMT, engineeringsoverleg, bouwvergaderingen);
 • Zorgt voor borging van lessons learned met betrekking tot het engineeringdeel.

Requirements

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding Elektrotechniek/ Energietechniek.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV) en je hebt ervaring op het gebied van stations in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV),
 • Je bent goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de hoogspanningswereld.
 • Je hebt leidinggevende/ aansturende kwaliteiten.
 • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en ruime ervaring met projectmatig werken.
 • Brede kennis van techniek en algemene kennis van de technische standaarden: om als lead-engineer te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen die door de interne klant worden gesteld, en dat deze eisen op de juiste wijze worden vertaald naar de markt.
 • Brede kennis van zowel stations en de relevante raakvlakken met de (technische) omgeving.
 • Relevante kennis van en ervaring met UAV-GC contracten, Systeemgerichte ContractBeheersing en Systems Engineering (SE) is een pré.
 • Je hebt een helikopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken.
 • Je bent analytisch sterk.
 • Als teamplayer ben je pro-actief, resultaat gericht, professioneel en in staat verschillende ‘bloedgroepen’ te verenigen binnen een project.
 • Je bent gewend en/ of vindt het leuk om wat meer afstand te doen van ‘de tekentafel’ en meer reviewend en coördinerend te werken.

Information

Bas Knibbe +31 (0)23-5583721

Application

Bas Knibbe +31 (0)23-5583721