Kwartiermaker Chief Information Officer (CIO) – Amersfoort

Organization

De gemeente Amersfoort heeft behoefte aan een nog stevigere strategische sturing op haar informatievoorziening. Ze hebben met de recente IV visie, ambities en strategische meer jaren doelstellingen geformuleerd waaronder een betere (digitale) dienstverlening en een stabiel, veilig, duurzaam en wendbaar fundament. Daarnaast willen ze een vernieuwde, moderne digitale werkomgeving realiseren.

Function

Om de ambities te realiseren is intensievere strategische sturing en de inrichting van portfoliomanagement noodzakelijk. Ook vraagt dit om een bundeling van I-expertise, denken en werken vanuit een CIO-office en een herkenbare ‘change/run’ organisatie. Ze zijn op zoek naar een Kwartiermaker CIO die de komende tijd deze onderwerpen, gebaseerd op een onderzoeksrapport van bureau PBLQ verder gaat verkennen, uitwerken en voorstellen doet aan het directieteam van de gemeente.

In de huidige situatie is het geheel van de informatievoorziening gespreid over drie organisatieonderdelen: Archief Eemland (AE); Informatiebeheer binnen de afdeling Interne Dienstverlening en Advies (IDA) en de afdeling IT Dienstverlening en Advies (ITDA). In elk organisatieonderdeel zijn zowel ‘change als run’ taken ondergebracht.

De opdracht

  • Het verder uitwerken van en adviseren over de uitkomsten van het PBLQ onderzoeksrapport. Het uitgangspunt hierbij is dat de CIO in de organisatiestructuur als manager boven het CIO office en de CTO (run) organisatie wordt geplaatst, zodanig dat dit op termijn op een budgetneutrale wijze gerealiseerd kan worden;
  • Het neerzetten van een nieuwe krachtige en Lean ingerichte IV-organisatie met als uitgangspunt meer samenhang tussen de verschillende onderdelen om de IV-ambities & doelstellingen te kunnen behalen. Je kijkt daarbij met name ook naar welke werkzaamheden en onderdelen thuishoren in een nieuwe IV organisatie-eenheid.
  • Het kwartiermaken voor de functie van CIO, het gaan werken met een CIO office en hiermee ervaring opdoen, zonder dit (vooralsnog) te formaliseren;
  • Een inrichtingsplan op te stellen over hoe we het Portfoliomanagement kunnen vormgeven en hier een start mee te maken met als doel een nieuw portfolioproces waarin transparante en duidelijke (strategische) keuzes gemaakt kunnen worden op IV-gebied voor de stad & de business.
  • Samen met de IV- afdelingen en de business een voorstel neerleggen om de IV component in de business verder te versterken.

Kandidaatsomschrijving

Als Kwartiermaker CIO houd jij je enerzijds bezig met kaders en richtlijnen (en het toezicht daarop) en anderzijds de sturing op veranderingen en strategische ontwikkelingen zoals hierboven beschreven. Je bent in staat om het totaal van de informatievoorziening te overzien, doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist? Jouw opdrachtgever is de directie en je wordt rechtstreeks onder de directie gepositioneerd. In het veranderproces werk je nadrukkelijk samen met de afdelingsmanagers van de huidige IV afdelingen (ITDA, IDA en AE).

We zoeken een Kwartiermaker CIO die enerzijds een verbinder is, relaties weet te leggen en veel affiniteit heeft met de business, maar anderzijds ook niet bang is grenzen te stellen en duidelijke keuzes te maken (voor de gewenste nieuwe organisatie). Je denkt vanuit klantwaarde en je bent altijd op zoek naar het continue verbetervermogen in de organisatie. Bestuur, management en organisatie zien jou als een stevige sparringpartner om de IV- ambities en doelstellingen te realiseren. Je weet hen vanuit natuurlijk gezag te overtuigen. Je geeft richting, weet draagvlak te creëren voor de door jou uitgezette koers en je bent een goede gesprekspartner voor de informatiemanagers die binnen de domeinen de inhoudelijke I-opgaves verder vormgeven. Je beschikt daarnaast ook over uitstekende leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden.

Kortom: je bent een stevige en onafhankelijk denkende sparringpartner die bestuur, directie en management gevraagd en ongevraagd adviseert over doelmatigheid en doeltreffendheid op het gehele IV vakgebied.

Requirements

Eisen

  • Afgeronde relevante WO opleiding bij voorkeur een afgeronde studie bedrijfskunde, informatica of bestuurlijke informatiekunde met een ruime werkervaring (> 7 jaar) in het IV vakgebied of een afgeronde relevante HBO opleiding op het gebied van IT/IV met een zeer ruime (> 10 jaar) werkervaring in het IV vakgebied.
  • Je hebt meer dan 7 jaar relevante werkervaring als CIO of in een vergelijkbare strategische functie in het IV domein.

Gunningscriteria

  • Je hebt een ruime relevante werkervaring als CIO, bij voorkeur in een (100.000+) gemeente of bij een andere overheidsinstantie.
  • Je hebt een stevige ervaring als verandermanager en ervaring met complexe organisatie- en ontwikkelingsprocessen en het voorbereiden van de formalisatie daarvan en je beschikt over een ruime aantoonbare leidinggevende werkervaring op strategisch niveau.
  • Je bent vanaf 1 juli 2020 beschikbaar voor het uitvoeren van deze opdracht.

Information

Milja Prince 023-5583723

Application

Nadine van Haaster 023-5583723