Kwartiermaker/adviseur verduurzaming gemeentelijk vastgoed – Amersfoort

Organization

De gemeente Amersfoort is een dynamische organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling en interessante uitdagingen. De afdeling Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement, programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed gerelateerde zaken. Er werken zo’n 110 mensen, doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch.

Er zijn zes teams:

 • projectrealisatie openbare ruimte (POR);
 • proces- en projectmanagement (PPM);
 • vastgoedontwikkeling en – beheer (VOB);
 • team informatiseringsprojecten (TIP);
 • team assistentie projectmanagement (TAP);
 • zelforganiserend team dat binnen de gemeente Amersfoort uiteenlopende klussen oppakt (Next 033).

Function

We geven leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, verduurzaming vastgoed, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaartoe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen, intern of extern).

Inhoudelijke context

De gemeente Amersfoort heeft een stadsbrede opgave om te verduurzamen en pakt dat op vele manieren en terreinen aan. De opgave om zelfs al in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn is er dan ook één die samen met stakeholders in de stad wordt opgepakt. Voorbeeld is de wijkaanpak, waarbij onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om een hele wijk CO2 neutraal te maken.

Het gemeentelijk vastgoed is onderdeel van de stad en de gemeente wil met het verduurzamen van dit vastgoed het goede voorbeeld geven. Ook kan het gemeentelijk vastgoed een plek zijn om verduurzaming in wijken aan te jagen of er te experimenteren. Zo liggen er op een aantal daken van sporthallen zonnepanelen van bewonerscoöperaties. Deze manier van verduurzaming, waarbij naast het verduurzamen van het eigen gebouw ook de link wordt gelegd met de omgeving, willen we in de toekomst voortzetten. Daarnaast liggen er op diverse andere gemeentelijke daken zonnepanelen die door huurders/gebruikers in overleg met de gemeente zijn aangebracht.

Onze vastgoedportefeuille is erg divers. Die diversiteit zit in bouwjaar, functie, omvang en technische kwaliteit en is daarmee niet te vergelijken met bijvoorbeeld een portefeuille van een woningcorporatie of een vastgoedbelegger. De gemeente heeft een Routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed laten opstellen. De uitkomsten van deze Routekaart zijn gebruikt bij het maken van een uitvoeringsplan voor de periode 2021-2024, waarin 24 gebouwen zijn opgenomen.

In het verduurzamen van onze bestaande gebouwen kiezen we voor maatregelen gericht op energie- en CO2-besparing. Overige duurzaamheidsaspecten als circulariteit en klimaatbestendigheid worden indien mogelijk projectmatig meegenomen, maar zijn vooralsnog geen onderdeel van de maatregelen in de Routekaart.

De opdracht:

Het opstellen, uitwerken, in gang zetten en monitoren van een implementatieplan voor het verduurzamen van (delen van) het gemeentelijk vastgoed op basis van het uitvoeringsplan. In gezamenlijkheid met vastgoedcollega’s, management en bestuurders de prioriteiten bepalen welke gebouwen en welke aanpassingen eerst. Voorbereiden en begeleiden van proces van informeren en maken van afspraken met gebruikers. Het aangaan van samenwerking met externe partijen die ons helpen bij het realiseren van onze doelstellingen. Concrete opdrachten voorbereiden om te verstrekken aan onder meer SRO, onze uitvoerend beheerder, om aanpassingen te realiseren.

Requirements

Voor het team Vastgoedontwikkeling en beheer zoeken we een doortastende collega met goede kennis en brede ervaring op het gebied van gemeentelijk vastgoed bij een 50.000 plus gemeente. Hij/zij moet dit implementatietraject met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. Hij/zij is in staat om deze opdracht binnen budget en planning te realiseren. Voorts is hij/zij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), collega’s, externe partijen.

Wij zoeken iemand met uitstekende projectmatige, schriftelijke en communicatieve vaardigheden, met ervaring met soortgelijke, financieel en technisch complexe, verduurzamingsvraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne. Hij/zij is analytisch, heeft goede rekenvaardigheden en denkt in oplossingen en is ‘hands on’…. Vanzelfsprekend heeft hij/zij kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Kennis van bouw- en installatiekosten is een pre.

 • De gegunde kandidaat neemt eigen GSM mee en ontvangt in bruikleen een gemeentelijke tablet.
 • Hem/haar wordt toegang verleend tot de Amersfoortse werkomgeving.

De kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Omgevingsbewust (strategisch handelen en actief schakelen),
 • Problemen oplossend (anticiperen en analyseren),
 • Samenwerkend (voorwaarden scheppen en actief binden),
 • Resultaatgericht
 • Ambitieus
 • Initiatiefrijk
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Information

Peter Bloemsma +31 (0)23-5583723

Application

Peter Bloemsma +31 (0)23-5583723