Installatieverantwoordelijke – Den Haag

Organization

Onze klant levert zowel producten, systemen, installaties als diensten. Het gevarieerde leveringsprogramma bestrijkt vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica. De Nederlandse afnemers uit de zakelijke markt vinden bij onze klant totaaloplossingen op het gebied van Power and gas, Wind Power and Renewables en vele andere sectoren.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de technische staat en veiligheid van een aantal LS en HS-installaties of delen hiervan, welke onder beheer staan van de Benelux Service tak. Het betreft hier veelal windparken opgebouwd met spanningen tussen de 10kV-33kV uit de Wind turbine en tussen de 110kV- 220kV in sub stations die het park aan het net koppelen. Maar ook de wind turbine zelf die werkt met spanningen tussen de 240V en 690V bij een vermogen van minimaal 4Megawatt

Om het veilig gebruik van de LS HS-installaties te borgen, moeten de installaties voldoen aan de wettelijke bepalingen omschreven in verschillende EN en NEN-normen zoals o.a. de EN50110-1, NEN3140 en NEN 3840.

Je ondersteunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting en zorgt voor de realisatie van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders. Je adviseert en ondersteunt de sales en acquisitie afdelingen bij het opzetten van nieuwe contracten en Projecten bij het ontwikkelen en uitwerken van de projecten. Dit bestaat onder andere uit het ondersteunen bij het opzetten van een “safe system of work” dat project specifiek opgezet dient te worden. Waarbij een naadloze overgang van bouw naar service periode gewaarborgd dient te worden .

Function

 • Het zorgdragen voor een veilige bedrijfsvoering van LS- en HS-installaties conform de geldende voorschriften en normen;
 • Het beheren van de werkzaamheden binnen de LS HS-installaties en het borgen van de leveringsbetrouwbaarheid;
 • Het zorgdragen dat werkzaamheden aan installaties veilig kunnen worden uitgevoerd conform het takenpakket van de werkverantwoordelijke;
 • Het uitwerken en goedkeuren van werk- en schakelplannen;
 • Het toezien op het uitvoeren van werken;
 • Het proactief adviseren over eventuele kansen en knelpunten aangaande leveringsbetrouwbaarheid en veiligheidsaspecten;
 • De verantwoordelijkheid voor het sleutelbeheer en het daaraan gerelateerde aanwijsbeleid en opleidingsbeleid voor de betreffende installaties;
 • De verantwoordelijkheid voor actuele en correcte assetdata, documenten- en tekeningen;
 • De verantwoordelijkheid voor het invullen van de storingsdienst.

Requirements

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal diploma MBO elektrotechniek niveau 4.
 • Ervaring van minimaal 5 jaar in installatieonderhoud van HS-installaties inclusief laagspanningsonderhoud op het niveau van minimaal de HS + LS werkverantwoordelijke.
 • Kennis van en ervaring met hoogvermogen transformatoren, beveiligingsrelais, vermogensschakelaars zowel voor hoogspanning als laagspanning, zoals gebruikt in hoogspanningsverdeelstations.
 • Kennis van elektrotechnische installaties, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522, NEN 1010, NEN 3140, NEN 3840 en “asset management” (ISO 55000).
 • Kennis van projectmanagement en procesverbetering
 • Functiecompetenties: initiërend, klantgerichtheid, plan- en organisatievermogen, accuratesse, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. overtuigingskracht, plannen en organiseren, sturen op resultaat en kostenbewust handelen.

Information

Niek Knibbe +31 (0)23-5583710

Application

Niek Knibbe +31 (0)23-5583710