Inkoper – Den Haag

Organization

Onze klant is verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van alle jeugdhulp in de regio Den Haag. Gezamenlijk inkopen van jeugdhulp is efficiënter en zorgt ervoor dat alle jeugdigen in de regio, indien nodig, verzekerd zijn van hulp.

De organisatie is in de komende periode verantwoordelijk voor de afronding van het inkooptraject voor de Jeugdhulp voor de periode van 2021 tot en met 2026. Tot 1 juli 2020 ligt de regie op het inkooptraject bij een Programmateam om dit inhoudelijk af te wikkelen. Op 1 juli 2020 is voorzien dat de inkoopdocumenten worden gepubliceerd. Vanaf dat moment komt de inkoopprocedure in een meer formeel proces en is het Servicebureau verantwoordelijk voor de afwikkeling van de inkoopprocedure.

Op 1-7-2020 start de periode waarin vragen beantwoord moeten worden ten behoeve van de Nota van Inlichtingen, moeten aanvragen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid en moeten aanvragen worden beoordeeld op inhoud. Dit traject moet voor 1-1-2021 leiden tot het sluiten van de contracten. Ook zullen waar nodig verificatiegesprekken worden gehouden met aanbieders om te toetsen of wordt voldaan aan de gestelde eisen. Het Servicebureau maakt bij deze inkoopprocedure gebruik van Negometrix als platform om de inkoopprocedure te doorlopen.

Parallel aan dit inkoopproces zullen reeds gestarte ontwikkeltafels worden voorgezet om in gesprek te blijven met het zorgveld over de benodigde ontwikkelingen op inhoudelijk en bedrijfsmatig vlak, financiën en kostenbeheersing en beperken van administratieve lasten. Tevens zal er een inkooptraject worden doorlopen t.b.v. forensische zorg.

Function

 • Mede opstellen van de Nota van Inlichtingen;
 • Beoordelen op juistheid en volledigheid van aanvragen;
 • Inhoudelijke beoordeling van aanvragen;
 • Voeren van verificatiegesprekken met aanbieders;
 • Mede leiden en/of voorzitten van ontwikkeltafels;
 • Inkooptraject rond forensische zorg mede organiseren, faciliteren en uitvoeren.

Requirements

Eisen

 • Aantoonbare werkervaring met het werken met Negometrix.
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring rondom de Jeugdhulp.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als inkoopadviseur binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke instelling.
 • Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau richting inkoop, bestuurskunde of bedrijfskunde.
 • In bezit van NEVI 1.
 • Aantoonbare werkervaring met het werken met ontwikkeltafels binnen het sociaal domein.
 • Minimaal 24 uur tot 36 uur per week beschikbaar vanaf 1 juli 2020.
 • Aantoonbare specifieke kennis van en werkervaring met de verschillende werkvelden binnen Jeugdzorg namelijk: Jeugdhulp, GGZ, Mensen met een beperking, Forensische zorg en EED.

Competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en goede contactuele eigenschappen.
 • Je bent in staat vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen.
 • Je beschikt over een goede balans tussen flexibiliteit en standvastigheid.
 • Je bent goed in staat om zelfstandig te werken en werkt graag samen in een team.
 • Een goed analytisch en probleemoplossend vermogen is van groot belang, naast accuratesse, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Information

Lia Plat 023-5583723

Application

Nadine van Haaster 023-5583723