EHS Site Manager – Breezanddijk

Organization

Onze klant levert zowel producten, systemen, installaties als diensten. Het gevarieerde leveringsprogramma bestrijkt vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica. De Nederlandse afnemers uit de zakelijke markt vinden bij onze klant totaaloplossingen op het gebied van Power and gas, Wind Power and Renewables en vele andere sectoren.

T.b.v. het windmolenpark Windpark Fryslan bouwt onze klant op Breezanddijk (midden afsluitdijk) een 110/33kV hoogspanningsstation.

Voor de bouwfase van dit hoogspanningsstation is onze klant op zoek naar een EHS site manager. Gedurende de bouwfase is de verwachting dat er gemiddeld 25 a 30 (max 45) arbeiders werkzaam zijn op de bouwplaats van voornamelijk onderaannemers van Siemens (civiel, W&E en hoogspaninngsinstallatietechniek).

Function

 • Effectief managen en integreren van EHS aspecten in de uitvoeringsfase van het project.
 • Ondersteunen van het Site Management op HSE-gebied
 • Zekerstellen dat de projectdoelstellingen worden behaald, zonder schade aan mens of milieu door o.a. uitvoeren van veiligheidstoezicht, veiligheids rondes etc. (safety walk and talk); voortdurende aanwezigheid op de werkvloer is daarbij een voorwaarde
 • De Project EHS Manager zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd t.a.v. EHS klanteisen en/of wensen, functionaliteit met in achtneming van wet- en regelgeving en
 • EHS-beleid. De Project EHS Manager wordt benoemd voor de duur van het betreffende project.
 • Controleren en toetsen naleving project VGM-plan / EHS-plan.
 • Het signaleren, melden resp. rapporteren en opvolgen van (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties.
 • Maandelijkse rapporteren van EHS-performance, hoeveelheid gewerkte uren op basis van het Siemens registratie systeem
 • Trainen (houden van o.a. Toolbox besprekingen) / Adviseren en controleren van medewerkers op het gebied van EHS binnen het project onsite; deelnemen aan EHS-overleg met site management en eindklant.

Requirements

 • Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), VCA VOL,
 • Kennis van lokale wet- en regelgeving op het gebied van VGWM
 • Kennis van normen (VCA, ISO 14001)
 • Kennis van EHS-beleid, processen en procedures Siemens Taak risico analyses, werkplekinspecties en -observaties, toolboxen
 • Minimaal Engels; Duits is een pré

Information

Abigail Bakker 0233032900

Application

Abigail Bakker 0233032900