Document Controller & Site Planner – Twente

Organization

De Klant heeft de ambitie om een grootschalige CCU – Carbon Capture Utilisation installatie te bouwen. Hiermee kan vanaf 2022 jaarlijks 100.000 ton CO2 uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) afgevangen en hergebruikt worden. CO2-afvang en hergebruik wordt ook wel CCU genoemd. Hiermee draagt de klant nog actiever bij aan de nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

In 2018 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de Design & construct opdracht voor de beoogde CCU installatie. De opdracht is toen gegund aan 3th party. Sindsdien is de klant bezig geweest met het verkrijgen van de juiste vergunningen en financiering, maar helaas hebben ze begin 2020 het project ON HOLD moeten zetten vanwege vertraging met de financiering, hierna is ook nog de wereldwijde pandemie overheen gekomen wat gezorgd heeft voor grote vertraging. Inmiddels is het project in de herstart fase en in een dusdanig gevorderd stadium dat ze zijn begonnen met het (re)quoten van opdrachten die ten grondslag liggen aan de businesscase. Deze businesscase zal worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (RvC) om te komen tot een zogenaamde Final Investment Decision (FID). Ze verwachten de FID eind juni 2021.

Function

Vooruitlopend op een naar verwachting positief besluit van de RvC wilt het projectteam van de klant de benodigde inhuur aanbesteden en contracteren.

Taken Document Control:

  • Beheert de uitgaande en aangeleverde documentatie en distributie intern en zorgt ervoor dat altijd de meest recente en juiste versie in gebruik is bij alle betrokken partijen en personen.
  • Houdt de status van alle documentatie bij voor vrijgave van o.a. betalingen en/of volgende fases in het realisatietraject.
  • Controleert (evt. met support van client document control) de naleving van de juiste gebruik van KKS, document en revisie nummering.

Taken Site planner:

  • Controleert en beheert de voortgang van de on-site bouwactiviteiten namens de klant en de 3th party en rapporteert dit terug aan de klant en de 3th party.
  • Houdt voor de Construction manager ‘6-week rolling’ planning bij voor een zorgvuldige on site planning.
  • Stemt met hoofdplanner van de 3th af over voortgang, samenhang, en eventuele afhankelijkheden

Requirements

  • Medior (3-6 jaar relevante werkervaring) met ruime ervaring op het gebied van document control (en met ruime ervaring met het plannen van bouwactiviteiten en het rapporteren hierover).
  • Voertaal in het project is Engels.

Information

Abigail Bakker +31 (0)628892338

Application

Abigail Bakker +31 (0)628892338