Communicatiemanager – Ridderkerk

Introduction

Voor het waterschap in Ridderkerk zoeken wij een stevige Communicatiemanager die ervaring heeft met verandermanagement.

Function

 • In afstemming met bestuur en organisatie de communicatie doelstellingen scherp bepalen
 • Bouwen aan het communicatiebeleid en uitvoering waarin bestuur en organisatie beter gepositioneerd worden en dat extern is gericht
 • Afbakening en verbinding op inhoud bij de afdelingen creëren
 • Thema Public Relation en Public Affairs integraal en in samenspraak met afdeling Beleid en Plannen en de bestuursadviseurs professionaliseren
 • Teamdynamiek en samenwerking verbeteren
 • Verhogen van kwaliteit van de diensten en producten, waaronder tevens de bestuurlijke kwaliteit
 • Verbeterstappen definiëren en implementeren waardoor de kwaliteit stap voor stap omhoog gaat
 • Bepalen wat nodig is aan competenties, kwaliteit en capaciteit om de genoemde doelstellingen te realiseren, alsmede sturen op de inzet van de communicatiemedewerkers
 • De vaardigheden van het team en individuele leden doorontwikkelen.
 • Zorgen voor borging binnen de afdeling Bestuurlijke Zaken

Requirements

 • HBO opleiding
 • Ervaring met Bestuurlijke verhoudingen
 • Kennis van en ervaring bij overheidsorganisaties
 • Ervaring met Teamverbetering
 • Kennis van verandermanagement

Verder zoeken wij een kandidaat die

 • Een stevige persoonlijkheid is
 • In staat is op interactieve wijze met medewerkers, bestuur en directie de opdracht vorm te geven.
 • Bestuurlijk sensitief is met relevante werkervaring.
 • In staat is de adviseurs mee te nemen in een groeiproces.
 • Kan schakelen tussen coachen en sturen.
 • Kan schakelen tussen hoofdlijn formuleren, focus aanbrengen en vasthouden en communicatie producten bijschaven

Application

Milja Prince +31(0)23 – 5583723