Category: Publications

Projectleider implementatie bestuursinformatiesystemen – Ridderkerk

OpdrachtomschrijvingHet doel van deze opdracht is om het proces van “Ambtelijke en Bestuurlijke besluitvorming”, inclusief digitaal vergaderen en publicatie van openbare agenda’s, vergaderstukken en het beeldverslag, optimaal vanuit één Bestuurlijk Informatie Systeem te ondersteunen. Streven is om te komen tot efficiëntere processen, eenduidig beheer van agenda’s en stukken en laagdrempelige ontsluiting voor alle stakeholders.Concreet betreft […]


Lead CSA Engineer – Den Haag

High level of Safety Awareness.Good English communication skills, both written and verbal. Dutch is also a strong preference.Pro-active attitude. Maintains effective communication with project team members and all stakeholders.Leads teams of 5 engineers & designers, including remote staff in India.Controls budget, schedule and quality.Can prepare and check calculations.Flexible for travelling / site visits. In possession […]


WE’D LOVE TO HEAR FROM YOU

We gladly answer any question you might have about our recruitment services. Simply leave your message below and we will contact you soon.

Leave your message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Fairplay Engineering

de Klugt 8
2141AS Vijfhuizen
the Netherlands

PO Box 58
2140AB Vijfhuizen
the Netherlands

+31(0)23 558 3710
Info@FairPlayEngineering.nl